วงจรผสม

3.วงจรผสม

      
        ความหมายของวงจรผสม

       คือ การนำโหลดมาต่ออนุกรมและขนานร่วมกันภายในวงจรเดียวกัน

      
       การต่อวงจรแบบผสม
รูปที่ 3 การต่อวงจรแบบผสม
         การคำนวณวงจรขนานเขียนวงจรใหม่ได้ดังนี้เขียนวงจรใหม่ได้ดังนี้


เขียนวงจรใหม่ได้ดังนี้เขียนวงจรใหม่ได้ดังนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น